Mammals I

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Grzimek Bernhard, Olendorf Donna, Schlager Neil

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0787657888

Ký hiệu phân loại: 599.2 Marsupialia and Monotremata

Thông tin xuất bản: Gale, 2003

Mô tả vật lý: XX, 448 s.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 38612

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH