The unemployed millionaire : escape the rat race, fire your boss, and live life on your terms!

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Matt Morris

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470479817

ISBN-13: 978-0470479810

Ký hiệu phân loại: 650.1 Personal success in business

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley , 2009

Mô tả vật lý: xvii, 253 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 38668

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH