Modern cosmology

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Silvio Bonometto, Vittorio Gorini, Ugo Moschella

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0750308109

Ký hiệu phân loại: 523.1 The universe, galaxies, quasars

Thông tin xuất bản: Bristol : IOP Publishing , 2002

Mô tả vật lý: xiii, 480 s. : , ill.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 38716

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH