Grzimek's animal life encyclopedia / elektronisk ressurs

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bernhard Grzimek, Michael Hutchins

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0787653624

ISBN-10: 0787677507

Ký hiệu phân loại: 590.03 Animals

Thông tin xuất bản: Detroit : Gale , 2003

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 38728

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH