Beardfishes to Puffers, triggerfishes, and relatives ; Index: Vols 4-5

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Dennis A Thoney

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0787657819

Ký hiệu phân loại: 591.03 Specific topics in natural history of animals

Thông tin xuất bản: Gale, 2003

Mô tả vật lý: XVIII, 547 s.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 38818

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH