Computer science illuminated
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0763717606

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Boston :Jones and Bartlett Publishers, 2002,

Mô tả vật lý: xxvii, 656 p. : , ill.

Ngôn ngữ:

ID: 38898
Computer science.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH