Surgical Pathology of the Gastrointestinal System: Bacterial, Fungal, Viral, and Parasitic Infections

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  9781441908612

Ký hiệu phân loại: 617.4307

Thông tin xuất bản: New York, NY :Springer Science+Business Media, LLC , 2010,

Mô tả vật lý: v.: digital

Ngôn ngữ: Tieng Anh

Môn học:


Emerging infectious diseases, Gastroenterology, Medicine, Infectious Diseases, Medicine & Public Health, Pathology,

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn