Elementary Differential Geometry elektronisk ressurs

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: A.N Pressley

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1848828919

Ký hiệu phân loại: 516.36 Differential and integral geometry

Thông tin xuất bản: London : Springer-Verlag London , 2010

Mô tả vật lý: v.: digital

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 39008

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH