Beginning PLSQL elektronisk ressurs : from novice to professional
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Donald J, Bales,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Berkeley, Calif. :Apress , 2008,

Mô tả vật lý: xxvi, 450 s. : , ill

Ngôn ngữ:

ID: 39092
Oracle (Computer file)
  - PL/SQL (Computer program language)
  - Relational databases
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH