Automotive computer controlled systems elektronisk ressurs : diagnostic tools and techniques
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9780750650892

Ký hiệu phân loại: 629.27 Other equipment

Thông tin xuất bản: Oxford Boston :Butterworth-Heinemann , 2001,

Mô tả vật lý: x, 252 s. : , ill.

Ngôn ngữ:


Maintenance and repair; Maintenance and repair

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH