Twitter for dummies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 006.7

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. :Wiley Pub. , 2009,

Mô tả vật lý: 1 online resource (xviii, 266 s.) : , ill

Ngôn ngữ: Tieng Anh

Môn học:


Online social networks,

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn