Programming mobile devices : an introduction for practitioners
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Tommi Mikkonen, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  9780470057384

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: Chichester, England ; Hoboken, NJ :John Wiley, 2007.,

Mô tả vật lý: xx, 222 p. : , ill. ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:


Mobile computing.-- Wireless communication systems.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH