Media diversity : economics, ownership, and the FCC
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Mara Einstein, ,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  0805840486

Ký hiệu phân loại: 384.55 Television

Thông tin xuất bản: Mahwah, N.J. :L. Erlbaum Associates, 2004.,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


Television -- United States ; Mergers.; Television and politics -- United States.; Television programs -- Syndication ; United States.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH