Analytic number theory

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  0387983082

Ký hiệu phân loại: 512.73

Thông tin xuất bản: New York :Springer, c1998.,

Mô tả vật lý: viii, 76 p. ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:


Number theory.;

DÃY KỆ
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn