Cơ sở vật lí : T.2 - Cơ học - II
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 531 Classical mechanics Solid mechanics

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giao Thông Vận Tải, 1998, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 392 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:


Chương 11. Sự quay. Chương 12. Sự lăn . Mômen quay và mômen xung lượng. Chương 13. Cân bằng và đàn hồi. Chương 14. Dao động. Chương 15. Sự hấp dẫn. Chương 16. Chất Lưu. Chương 17. Sóng 1. Chương 18. Sóng 2. Phụ lục..

Cơ học-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
18C
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 531.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH