Security+ study guide and DVD training system elektronisk ressurs
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 005.8 Data security

Thông tin xuất bản: Rockland, Mass. :Syngress , 2002,

Mô tả vật lý: xxxix, 823 s.

Ngôn ngữ:


Security measures; Security measures . ; Examinations

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH