Foundation Silverlight 3 Animation [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Jeff Paries, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  9781430224082

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Berkeley, CA :Apress , 2009,

Mô tả vật lý: v.: digital

Ngôn ngữ:

ID: 39504
Computer science
  - Computer Science
  - Programming Techniques
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH