Corporate governance and enterprise reform in China :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  0821351362

Ký hiệu phân loại: 338.0951

Thông tin xuất bản: Washington, D.C. :World Bank ; and the International Finance Corporation , 2002,

Mô tả vật lý: XVI, 168 s. : , ill.

Ngôn ngữ:

Môn học:


Capitalism ; China; Economic policy ; 2000; Corporate governance ; Corporations ; China . ; Finance; Credit ; Danwei; Employee ownership ; Financial statements ; Government ownership ; Industrial organization ; Industrial policy ; Small business . ; Government policy ;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn