Corporate governance and enterprise reform in China : building the institutions of modern markets
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  0821351362

Ký hiệu phân loại: 338.0951 Production

Thông tin xuất bản: Washington, D.C. :World Bank ; and the International Finance Corporation , 2002,

Mô tả vật lý: XVI, 168 s. : , ill.

Ngôn ngữ:


Capitalism -- China; China -- Economic policy ; 2000; Corporate governance -- China; Corporations -- China; Corporations -- China . ; Finance; Credit -- China; Danwei-- Employee ownership -- China; Financial statements -- China; Government ownership -- China; Industrial organization -- China; Industrial policy -- China; Small business . -- Government policy ; China

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH