National laboratories and universities elektronisk ressurs : building new ways to work together : report of a workshop

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 507.2 Research; statistical methods

Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : National Academies Press , 2005

Mô tả vật lý: x, 56 s.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 39617

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH