Quantum leaps in the wrong direction elektronisk ressurs : where real science ends-- and pseudoscience begins

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Sidney Harris, Arthur W Wiggins, Charles M Wynn

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 501 Philosophy and theory

Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : Joseph Henry Press , 2001

Mô tả vật lý: x, 226 s. : , ill.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 39620

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH