Simulation of communication systems elektronisk ressurs : modeling, methodology, and techniques
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  


Thông tin xuất bản: New York :Kluwer Academic , 2002, 2nd ed

Mô tả vật lý: xxviii, 907 s. : , ill

Ngôn ngữ:


Computer simulation

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH