Human body systems

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 007861743X

Ký hiệu phân loại: 571 Physiology and related subjects

Thông tin xuất bản: Columbus, OH : McGraw-Hill, 2005.

Mô tả vật lý: 264 p. : , col. ill. ; , 28 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 39699

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH