Văn hóa làng truyền thống người Chăm tỉnh Ninh Thuận
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 306.09597 Culture and institutions

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Dân Trí, 2010,

Mô tả vật lý: 260tr. ; , 1cm

Ngôn ngữ:

ID: 39711
1. Chăm (Dân tộc Việt Nam)
  - Đời sống xã hội và tập quán ; Ninh Thuận(Việt Nam); Làng nghề truyền thống
  - Việt Nam; Văn hóa dân gian
  - Việt Nam1. Chăm (Dân tộc Việt Nam)
  - Đời sống xã hội và tập quán
2. Ninh Thuận(Việt Nam)
3. Làng nghề truyền thống
  - Việt Nam
4. Văn hóa dân gian
  - Việt Nam
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
5C
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 306.095


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH