Nghề dệt và trang phục cổ truyền của dân tộc Cơ Tu tỉnh Quảng Nam

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Trần Tấn Vịnh

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 391.009597 Costume and personal appearance

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Dân trí, 2010

Mô tả vật lý: 234tr. ; , 1cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 39833

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
12D
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 391.009
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH