Word 2010 for dummies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Dan Gookin

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470487720

ISBN-13: 978-0470487723

Ký hiệu phân loại: 005.52 Word processing formerly 652.5

Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley , 2010

Mô tả vật lý: xviii, 390 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 39886

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH