Ethics for dummies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Christopher Panza, Adam Potthast

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470591714

Ký hiệu phân loại: 170 Ethics (Moral philosophy)

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley, 2010.

Mô tả vật lý: xviii, 360 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 39926

What's the difference between right and wrong? Discover the foundations of ethics and how to apply them to your everyday life. Examine ethical thought, learn about the writings and theories of great thinkers, and much more.
1. Ethics
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH