Linear algebra for dummies
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  0470430907

Ký hiệu phân loại: 512.5 Linear algebra

Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ :Wiley, 2009,

Mô tả vật lý: xviii, 362 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Algebras, Linear.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH