Dictionary of contemporary slang [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Tony Thorne

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 140810220X

Ký hiệu phân loại: 427 Historical and geographic variations, modern nongeographic variations

Thông tin xuất bản: London : A. & C. Black, 2007.

Mô tả vật lý: 494 p. ; , 20 cm.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 39985

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH