Math into LaTeX : an introduction to LaTeX and AMS-LaTex

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: George A Gratzer

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0817638059

Ký hiệu phân loại: 686.2254 Printing

Thông tin xuất bản: Boston : Birkhäuser, 1996

Mô tả vật lý: xxvii, 451 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 40115

Includes bibliographical references (p. [413]-415) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH