Reuters financial glossary.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1903684366

Ký hiệu phân loại: 332.03 Financial economics

Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Pearson Education, 2003.

Mô tả vật lý: vii, 231 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 40142

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH