The 100 greatest sales ideas of all time [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ken Langdon

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 658.85 Personal selling

Thông tin xuất bản: Chichester : Capstone, 2003.

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 40177

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH