Money and the human condition
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  0312212968

Ký hiệu phân loại: 332.4 Money

Thông tin xuất bản: Basingstoke : New York :Macmillan ; St. Martin's Press, 1998.,

Mô tả vật lý: v, 145 p. ; , 23 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 40190
1. Money
  - Psychological aspects.; Money
  - Social aspects.; Money.-1. Money
  - Psychological aspects.
2. Money
  - Social aspects.
3. Money.-
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH