Environmental justice : a reference handbook
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ISBN:  0874368480

Ký hiệu phân loại: 363.7 Environmental problems

Thông tin xuất bản: Santa Barbara, Calif. :ABC-CLIO, 1996,

Mô tả vật lý: xiv, 271 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 40198
Civil rights.
  - Distributive justice.
  - Environmental policy
  - Social aspects.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH