Communicating design : developing web site documentation for design and planning
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0321392353

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Berkeley, CA :Peachpit Press : New Riders, 2007,

Mô tả vật lý: xiv, 352 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 40215
Electronic data processing documentation.
  - Web site development.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH