Concurrent and real-time programming in Java

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Andrew J Wellings

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 047084437X

Ký hiệu phân loại: 005.131 Symbolic logic (Mathematical logic)

Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, England ; Hoboken, NJ : John Wiley, 2004.

Mô tả vật lý: xiv, 431 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 40282

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH