Wallace/Maxcy-Rosenau-Last public health & preventive medicine

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Robert B Wallace

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0071441980

ISBN: 9780071441988 (hardcover : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 614.44 Public preventive medicine

Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill, 2008.

Mô tả vật lý: 1367 p. : , ill. ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 40662

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH