Business math for dummies [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mary Jane Sterling

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470233311

Ký hiệu phân loại: 650.01513 Management and auxiliary services

Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley Pub., 2008

Mô tả vật lý: xvi, 388 p. : , ill.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 40755

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH