Human resources kit for dummies, 2nd edition [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Max Messmer, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. :Wiley Pub., Inc, 2007,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


Personnel management -- United States.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH