Systems analysis design methods
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0072474173

Ký hiệu phân loại: 005.1 Programming

Thông tin xuất bản: Boston :McGraw-Hill, 2004, In lần thứ 6

Mô tả vật lý: 281 p. ; , 28 cm

Ngôn ngữ:

ID: 409
1. Hệ thống
  - Phân tích; Hệ thống
  - Thiết kế1. Hệ thống
  - Phân tích
2. Hệ thống
  - Thiết kế
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
1E
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 005.100


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH