Business etiquette for dummies, 2nd edition [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: by Sue Fox, ,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  0470147091

Ký hiệu phân loại: 395.52 Business and office etiquette

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. :Wiley Pub., 2008, 2nd ed.

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


Business etiquette.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH