Teaching Academic ESL writing : practical techniques in vocabulary and grammar
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Eli Hinkel, ,

Bộ sưu tập: Văn học

ISBN:  0805838899


Thông tin xuất bản: Mahwah, N.J. :L. Erlbaum Associates, 2004,

Mô tả vật lý: xii, 360 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


"The book is designed as a text for courses that prepare teachers to work with post-secondary EAP students, and as a professional resource for teachers of students in EAP courses."--BOOK JACKET.

Academic writing -- Study and teaching.; English language -- Rhetoric ; Study and teaching.; English language -- Study and teaching ; Foreign speakers.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH