Wiley IFRS 2010 [electronic resource] : interpretation and application of international financial reporting standards

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Barry Jay Epstein, Eva K Jermakowicz

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0470453230

Ký hiệu phân loại: 657.0218 Accounting

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Chichester : Wiley ; John Wiley [distributor], 2010.

Mô tả vật lý: 1 CD-ROM ; , 4 3/4 in.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 41112

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH