The millionaire next door : the surprising secrets of America's wealthy

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: William D Danko, Thomas J Stanley

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1563523302

Ký hiệu phân loại: 332.0973 Financial economics

Thông tin xuất bản: Atlanta, Ga. : Longstreet Press , 1996

Mô tả vật lý: iv, 258 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 41173

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH