In the garden of Iden : a novel of the company

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Kage Baker

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0151002991

Ký hiệu phân loại: 813.54 American fiction in English

Thông tin xuất bản: New York : Harcourt Brace, 1997

Mô tả vật lý: 329 p. : , 22 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 41300

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH