The Facts on File companion to the world novel, 1900 to the present

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  9780816062331 (set : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 808.8304

Thông tin xuất bản: New York, NY :Infobase Pub./Facts On File , 2008,

Mô tả vật lý: 2 v. (viii, 948 p.) ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:


Fiction ; 20th century ; Bio-bibliography ; Dictionaries.;

DÃY KỆ
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH