Từ điển Anh - Việt

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lê Khả Kế

Ngôn ngữ: eng ; vie

Ký hiệu phân loại: 423.95922 Dictionaries of standard English

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa Học Xã Hội, 1997

Mô tả vật lý: 2205 tr. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 415

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
15C
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 423.959
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH