Từ điển Anh - Việt
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Lê Khả Kế, ,

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 423.95922 Dictionaries of standard English

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa Học Xã Hội, 1997, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 2205 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Anh ngữ -- Từ điển, Việt ngữ -- Từ điển,

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
14C
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 423.959


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH