MCITP self-paced training kit (exam 70-685) elektronisk ressurs : Windows 7 enterprise desktop support technician
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: [Redmond, Wash.] :Microsoft Press , 2010,

Mô tả vật lý: 1 online resource (xxiv, 660 s.) : , ill

Ngôn ngữ:


Microsoft Windows (Computer file)-- Computer networks . -- Examinations; Computer technicians . -- Certification; Computers . -- Maintenance and repair; Operating systems (Computers)-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH