MCITP self-paced training kit (exam 70-685) elektronisk ressurs : Windows 7 enterprise desktop support technician
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: [Redmond, Wash.] :Microsoft Press , 2010,

Mô tả vật lý: 1 online resource (xxiv, 660 s.) : , ill

Ngôn ngữ:

ID: 41501
1. Microsoft Windows (Computer file)
  - Computer networks .
  - Examinations; Computer technicians .
  - Certification; Computers .
  - Maintenance and repair; Operating systems (Computers)-1. Microsoft Windows (Computer file)
  - Computer networks .
  - Examinations
2. Computer technicians .
  - Certification
3. Computers .
  - Maintenance and repair
4. Operating systems (Computers)-
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH