Erotic ambiguities elektronisk ressurs : the female nude in art

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Helen McDonald

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 704.9424 Iconography

Thông tin xuất bản: London : Routledge , 2002

Mô tả vật lý: xii, 249 s. : , ill

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 41508

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH