Pyramids

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Terry Pratchett

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0552134613

Ký hiệu phân loại: 823.914 English fiction

Thông tin xuất bản: Corgi, 1990

Mô tả vật lý: 379 s.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 41519

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH