The First World War : the war to end all wars
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ISBN:  1841767387

Ký hiệu phân loại: 940.3 World War I, 1914-1918

Thông tin xuất bản: Oxford :Osprey, 2003,

Mô tả vật lý: 352 p. : , ill. (some col.), col. maps, ports. (some col.) ; , 25 cm

Ngôn ngữ:


World War
   1914-1918
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH